Uslovi korišćenja | Swingklub
Uslovi korišćenja

Uslovi korišćenja

Ovaj sajt sadrži tekstualni, grafički i audio seksualno eksplicitan materijal, namenjen isključivo punoletnim osobama i zabranjen je za osobe ispod 18, odnosno 21 godinu. Korisnici sajta mogu objavljivati bilo kakav sadržaj, u skladu sa standardima ponašanja na sajtu. Svaki korisnik, za koga se utvrdi da ne poštuje ove standarde, snosiće posledice, počev od brisanja sadržaja, bez prethodnog upozorenja, do brisanja profila, pa čak i upućivanja organima za sprovodjenje zakona. Možemo, po svom nahodjenju, da pregledamo profile članova, odnosno tekstove, fotografije, audio i video zapise, a možemo razmotriti nasumično izabrane ili odredjene komentare, blogove, e-mail, žurke i druge sadržaje, uključujući i one koji su zaštićeni lozinkom ili su skriveni od javnosti, kako bismo utvrdili da li su u skladu sa standardima ponašanja.

Swingklub.com ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo koji sadržaj, niti obavezu da modifikuje ili ukloni bilo kakav neprikladan sadržaj, kao ni odgovornost za ponašanje korisnika sajta. Swingklub.com ne garantuje poverljivost sadržaja koji ste postavili, uključujući i vašu IP adresu i trebalo bi da znate da sve što ste postavili može biti pročitano, pregledano, čak i kopirano od strane drugih korisnika, sa ili bez vašeg znanja i dozvole. Iako je posebna odlika sajta politika ograničenog članstva ili ograničenog pristupa, Swingklub.com ne snosi nikakvu odgovornost ako neovlašćena lica ipak dobiju pristup sadržaju ili druge informacije. Korišćenje sajta je na sopstvenu odgovornost.

Kao korisnik sajta garantujete:

  • Vi ste stariji od 18, odnosno 21 godinu, zavisno od toga koji je minimum godina predvidjen zakonom države u kojoj boravite, odnosno živite;
  • Svi opisi, fotografije, informacije i dr. sadržaji na vašem profilu  biće istiniti i tačni i predstavljaće samo Vas.
  • Vi ste u potpunosti odgovorni za bilo koji sadržaj koji objavite na sajtu. Nikad nećete objavljivati nikakav sadržaj koji prikazuje osobu ili osobe koji nisu imale najmanje 18, odnosno 21 godinu,  u vreme kada je sadržaj kreiran. Korišćenje sajta, bez obzira da li objavljujete neki sadržaj, ili gledate, kao i bilo koja komunikacija i/ili interakcija koju imate sa drugima je potpuno dobrovoljno; možete prestati sa korišćenjem sajta u bilo koje vreme.
  • Vi ćete biti isključivo odgovorni za postavljanje i zaštitu vaše lozinke i u potpunosti ste odgovorni za sve aktivnosti,  koje se dešavaju pod vašim korisničkim imenom i lozinkom.


Korisnik sajta garantuje da neće, direktno ili indirektno, učestvovati u bilo kojoj aktivnosti, niti postavljati bilo koji sadržaj, koji je na bilo koji način nezakonit ili nije u skladu sa propisima zemlje u kojoj živi a koji korisnik mora da poznaje i poštuje, i koji:

  • uznemirava druge osobe; uvredljiv i/ili promoviše rasizam, netrpeljivost, mržnju ili fizičko povredjivanje bilo koje vrste, prema bilo kojoj grupi ili pojedincu;
  • omogućuje pristup nezakonitom ili neovlašćenom kopiranju autorskog dela druge osobe, kao što su kompjuterski programi, muzika, video zapisi, fotografije itd; daje informacije o aktivnostima koje se odnose na pravljenje ili kupovinu oružja, ugrožavanje nečije privatnosti, ili stvaranje ili distribuciju kompjuterskih virusa;
  • predstavlja ili se može protumačiti kao ugrožavajuća ili nepristojna komunikacija sa maloletnim licem; predstavlja ili se može protumačiti kao dečja pornografija ili zlostavljanje dece;
  • predstavlja ili se može protumačiti kao uvredljiva za životinje;  
  • promoviše mržnju ili nasilje protiv bilo koje rase, nacionalnosti, vere ili načina života; nezakonit, preteći, uvredljiv, klevetnički, optužujući ili šteti ugledu nekog lica ili entiteta;
  • predstavlja kršenje, zloupotrebu ili povredu prava intelektualne svojine bilo koje osobe, kao što su autorska prava, prava zaštićenog znaka, izdavačka prava, pravo patenta, prava privatne svojine, pravo na privatnost i dr.


Zaštita privatnosti dece je veoma važna za nas. Iz tog razloga, Swingklub.com ne prikuplja ili ne zadržava bilo kakve lične informacije na sajtu osoba mladjih od 18 godina, i nijedan deo našeg sajta nije usmeren na osobe mladje od 18 godina. Ako ste mladji od 18 godina, onda niste ovlašćeni da koristite ili pristupite Swingklub.com u bilo kom trenutku, na bilo koji način. Ako Swingklub.com sazna da su na sajtu objavljene informacije o osobama mladjim od 18 godina, Swingklub.com će preduzeti hitne, odgovarajuće korake za uklanjanje tih informacija, a može preduzeti i dodatne mere, obaveštavanjem organa za sprovodjenje zakona.

Nalozi članova nisu prenosivi. Svaki nalog koji kreirate, možete koristiti isključivo Vi, i treba da bude tačan i istinit prikaz sebe. Svaka zloupotreba na sajtu ili u zajednici Swingklub.com,  može rezultirati suspenzijom ili trajnim brisanjem naloga, odnosno profila.

Saglasni ste da su druga obaveštenja i pravila, pronadjena na drugom mestu na sajtu ( npr. O SAJTU, itd), sastavni deo ovih Uslova. Saglasni ste da korišćenjem sajta nećete ometati funkcionisanje i rad samog sajta.

Prijava za članove